KinKi Kids「KANZAI BOYA」CD Jacket

Art Direction: KASICO (FIXION)
Design: Koki Ito (FIXION)
Project Manager: Tatsuru Ishiwata (FIXION)
Photography: Yusuke Kusaba
Retoucher: Shota Emoto (4-kaku)
Hair & Make-up: Maki Ohdaira
Stylist: Shuhei Yomo & Nao Watanabe (Creative GUILD)